Wet DBA

14 FEB TOT 1 JANUARI 2020 GEEN HANDHAVING WET DBA

De handhaving van de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) is opgeschort tot 1 januari 2020. Opdrachtgevers en opdrachtnemers kunnen tot die tijd dus geen boetes of naheffingen opgelegd krijgen als achteraf geconstateerd wordt dat sprake was van een arbeidsovereenkomst in plaats van een overeenkomst van opdracht. Vanaf 1 juli 2018 wordt mogelijk wel de handhaving van “kwaadwillenden” verruimd.

Kwaadwillenden

De Belastingdienst kan handhaven en dus boetes opleggen als een partij een bewezen kwaadwillende is. Dat kan als de volgende drie punten alle drie zijn bewezen:

  1. er is sprake van een (fictieve) arbeidsovereenkomst;
    2. er is sprake van duidelijke schijnzelfstandigheid;
    3. er is sprake van opzettelijke schijnzelfstandigheid.

Of je al dan niet werknemer bent, wordt onder meer bepaald door de vraag of er sprake is van een gezagsrelatie.

Vóór 1 januari 2019 dient verduidelijkt te worden wat een gezagsrelatie onder de huidige wetgeving inhoudt. In de basis betekent een gezagsrelatie dat leiding en toezicht bij de werkgever/opdrachtgever ligt.

Het kabinet wil de grote groep ZZP’ers beschermen voor een situatie van schijnzelfstandigheid (eigenlijk in dienstbetrekking zijn). Ook wil het kabinet voorkomen dat ZZP’ers werken voor een tarief dat zo laag is, dat zij zich niet kunnen verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid en ook geen pensioen opbouwen. Het kabinet wil voorkomen dat medewerkers met een contract voor onbepaalde tijd, medewerkers met een contract voor bepaalde tijd en zelfstandigen, concurrenten van elkaar zijn.

Nieuwe wet- en regelgeving rond ZZP’ers wordt beoogd op 1 januari 2020 in werking te treden.

Voorlopig verandert er dus niets voor opdrachtgevers en opdrachtnemers. Er zijn geen boetes en naheffingen. Bij onzekerheid over de zelfstandigheid kan de overeenkomst van opdracht voorgelegd worden aan de Belastingdienst.

Vragen over het bovenstaande? Neem dan contact op met één van de arbeidsrechtadvocaten van Sørensen Advocaten. Bel: 010-2492444

Leave a Comment